Adelgaardfonden yder støtte til almenvelgørende og almennyttige formål, herunder til hjemløse
personer og / eller til personer med dokumenterede fysiske og psykiske handicap.
Vi støtter også personer, der kæmper med svære misbrug.
For misbrugere ydes der dog primært støtte i faserne efter dokumenterede gennemførte behandlingsforløb.

Ansøgninger på mail eller via brev vil ikke komme i betragtning.
Der kan udelukkende ansøges via nedenstående links.


Sådan ansøger du

 • Ansøg her, hvis du er hjemløs, misbruger og/eller fysisk eller psykisk handicappet.

  Ansøg her • Ansøg her, hvis du repræsenterer en organisation med almenvelgørende og /
  eller almennyttige formål (kun foreninger og organisationer).


  Ansøg her


  Der kan ansøges i de 3 nedenstående perioder.


  Adelgaardfonden er delvist godkendt af SKAT efter ligningslovens § 7 nr. 22 til under visse betingelser at uddele skattefrie donationer på op til kr. 15.900 pr. person pr. år. Skattefriheden gælder kun for personer og således ikke for fonde, foreninger m.v.

  Modtages der en donation på mere end kr. 15.900, som opfylder betingelserne for skattefrihed, vil kr. 15.900 være skattefri, mens beløb over kr. 15.900 vil være skattepligtige for modtageren. Følgende former for støtte kan aldrig ydes som skattefri støtte, heller ikke selvom støtten ikke overstiger kr. 15.900:

  Støtte til skole- og erhvervsuddannelser af enhver art
  * Støtte til forskning, heller ikke selvom forskning sker indenfor sygdomsbekæmpelse eller lignende
  * Studierejser og lignende
  * Støtte til personer, der arbejder med personer, der er omfattet af Adelgaardfondens formål.

  Tildelte donationer vil af Adelgaardfonden blive indberettet til SKAT som værende enten skattefrie eller skattepligtige. Såfremt du modtager en skattepligtig donation, er du selv ansvarlig for, at der bliver betalt den korrekte skat af beløbet.

  Efter omstændighederne kan modtagelsen af en donation også få indflydelse på modtagerens ret til at modtage indkomstafhængige sociale ydelser fra det offentlige. Det er modtagerens eget ansvar at undersøge disse forhold inden der ansøges om støtte.

  Alle henvendelser til fonden skal ske via e-mailadressen: kontakt@adelgaardfonden.dk.
  Telefoniske henvendelser ikke vil blive besvaret. Ansøgninger om støtte skal dog altid – og kan kun ske – via ansøgningslinket på hjemmesiden.Fondens adresse:

Adelgaard Fonden
c/o Aumento Advokatfirma
Ny Østergade 3
1101 København K.